Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6670 997b 390
Reposted fromreste reste viawsukience wsukience
5408 3454 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaink ink
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viawsukience wsukience
6594 a328 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viadearprudence dearprudence
8950 152a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadearprudence dearprudence
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viatove tove

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasweetbitter sweetbitter
8067 90fc 390
Robert Longo Men Trapped in Ice (1979)
Reposted fromWascon Wascon viaink ink
1558 43d0 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
9884 a9a2 390
Edith Head, Mel Ferrer and Audrey Hepburn
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
0601 9692 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadearprudence dearprudence
4518 c9dc 390
Reposted frombabyface babyface viadearprudence dearprudence
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaVerdeLemon VerdeLemon
6470 1003 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
4200 aa3b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacupofcinamon cupofcinamon
Reposted fromshakeme shakeme viacupofcinamon cupofcinamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl